Onthoud corona in de ZZP discussie

Door 11supplier op zaterdag 21 maart 2020 16:09 - Reacties (39)
Categorie: -, Views: 3.660

De ZZP’er betaald geen sociale verzekeringen. Vaak is hierover discussie geweest, maar de ZZP’er wilt zelf beslissen. Daarom ben je toch ZZP’er geworden?

ZZP Nederland is tegen verplichte:
- Pensioensopbouw
- Werkeloosheidsverzekering
- Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nou stoot dit mij al enigszins tegen de borst, omdat deze verzekeringen er ook voor zorgen dat de samenleving je minder hoeft te ondersteunen (je wentelt jouw risico af op de samenleving) en omdat het voor werknemers verplicht is. Hoe komt het dan we ervan uitgaan dat een werknemer niet zelf kan nadenken over verzekeringen en een ZZP’er wel? Veel werknemers kunnen hier prima zelf over nadenken en veel ZZP’ers hebben hier te weinig over nagedacht, maar enfin: De ZZP’er mag zelf beslissen over zijn risico en de werknemer niet.

Effect van economische crisis op werknemers en ZZP’ers
Nu krijgen we de coronacrisis en komt de economie stil te liggen. Voor de werknemer in loondienst is dit over het algemeen goed te overzien. De werknemer betaald je salaris gewoon door. De werknemer kan, als dit het niet red, werktijdverkorting aanvragen, je contract niet verlengen, ontslag aanvragen of gaat in het ergste geval failliet. In al die gevallen krijg je inkomen vanuit de WW (werkeloosheidswet). De meeste werknemers hebben recht voor een uitkering van tenminste 70% van je laatstverdiende loon voor 3 maanden. Je risico is dus grotendeels afgedekt.
De ZZP’er krijgt geen loon als er geen opdrachten zijn. Al die bovenstaande zaken heeft de ZZP’er niet. De ZZP’er zal dus zijn reserve moeten aanspreken en in het ergste geval een bijstandsuitkering aanvragen. Een bijstand is geen verzekering, maar een vangnet betaald van belastinggeld. De bijstand betaald alleen uit als je op geen enkele manier in je basisvoorzieningen kan voorzien zonder. Als je een partner hebt met inkomen, een erfenis, je huis kan opeten of eigen vermogen, dan moet je dat eerst aanspreken voordat je een bijstand kan krijgen. De bijstand is 70% van het minimumloon dus als je modaal verdient, dan ga je er hard op achteruit.

Hoe zit het met corona en verzekeringen
Corona is één van de vele redenen waarom er even minder of geen werk is. Werknemers zijn in deze situatie verzekerd met de WW en de ZZP’er heeft niks. Dat komt niet zomaar uit het niks. ZZP’ers lobbyen actief om geen sociale afdrachten te betalen en geen premies te betalen. Altijd is het argument dat de ZZP’er dat deze hier zelf over wil beslissen.
Het is daarom ook enorm opportunistisch van ZZP vertegenwoordigers om nu te roepen dat de ZZP’er ondersteuning moet worden. De ZZP’er wou hier toch zelf over nadenken? De ZZP’er had hier toch een buffer voor? Dat was toch de reden waarom ze ZZP’er waren geworden? Dat zijn ze nu plots allemaal vergeten en ze zijn gewoon zielige mensen die geen geld hebben. Ik vind het prima, maar zie dit als kleurbekenning. Als het goed gaat wil je geen premie betalen en als het slecht gaat toch een uitkering.

Dus hoe nu verder
Ik ben behoorlijk empathisch naar de ZZP’er. Je hebt veel schijnzelfstandige die hier nooit voor kozen, mateloze optimisten etc. Laten we eerlijk zijn; de ZZP’ers in Nederland zijn als groep onvoldoende voorbereid op een crisis. Laten we ze helpen, maar op een eerlijke manier. De ZZP’er verdient hulp in moeilijke situatie en we willen de ZZP’er niet in de steek laten. Juist daarom moeten zij meedoen met de sociale verzekeringen. Ook de ZZP’er moet meedoen met het sociale systeem waarin we allemaal maandelijks premie afdragen voor pensioen, arbeidsongeschiktheid en werkeloosheid. Hun inkomen gaat hierom achteruit, maar dit geld ook voor werknemers. Een werknemer in loondienst ontvangt ook minder salaris omdat ze mee doen met deze systemen.

De werknemer heeft betaald voor alle steun die zij nu ontvangen in de corona crisis. Ik gun de ZZP’er deze steun ook, maar laat de ZZP’er hier wel gewoon zijn eigen eerlijke bijdragen voor betalen.

Poept u met de toiletdeur open?

Door 11supplier op zaterdag 9 december 2017 11:00 - Reacties (22)
Categorie: -, Views: 5.749

Een case voor privacy - Poept u met de toiletdeur open?

Als je denkt dat je geen privacy nodig hebt “want je hebt toch niks te verbergen”, vraag ik me af of je dan ook bereid bent een filmpje van jezelf op het toilet in volle glorie op het internet te plaatsen (hypothetisch voorbeeld, niet echt doen!). Als je hier een bezwaar tegen hebt, dan voel je het belang van privacy.

De behoefte voor privacy komt niet exclusief voort uit “iets willen verbergen”.Het is geen geheim dat ik op het toilet poep, toch mag je het niet zien. Het is geen geheim dat ik kleffe gesprekjes op Whatsapp heb met mijn vriendin, maar ik stuur je geen chatlog. Zelfs de meest expressieve mensen hebben dingen die ze liever voor zichzelf houden.

Privacy is intrinsiek belangrijk
Vaak als we over privacy praten, denken mensen dat er “praktische schadelijke” gevolgen nodig zijn om dit te verdedigen. Hoewel deze er meestal ook zijn, is dit niet nodig. Privacy is bij mensen intrinsiek belangrijk. Daarmee bedoel ik dat privacy direct als einddoel belangrijk is ongeacht praktische consequenties.

Wat maakt iets intrinsiek belangrijk?
Er zijn elementen die mensen in het algemeen waarderen. Waar we ons fijn bij voelen. Vrijwel iedereen wil geen fysieke pijn, maar voor menselijk geluk zijn ook niet fysieke zaken belangrijk. Mensen hebben behoefte aan contact, waardering, ontwikkeling, vrijheid etc. Dit zijn allemaal dingen die wij direct prettig vinden. Eenzaam zijn is een voorbeeld.Het is iets wat de meeste mensen vervelend vinden, gewoon omdat eenzaam zijn vervelend is. In een gevangenis kan prima fysiek voor je gezorgd worden, toch willen de meesten vrij zijn. Dit soort behoefte zijn zo ontzettend menselijk, dat het direct goed is als mensen in staat zijn deze doelen te bereiken.

Privacy is vergelijkbaar
Op dezelfde manier waarderen wij privacy. Ik heb behoefte aan een stukje ruimte voor mezelf, die ik alleen deel met mezelf of met een intieme groep mensen. Als iemand persoonlijke gesprekken van mij meeluistert of als het blijkt dat in mijn huis stiekem camera’s hangen, dan schaadt dat mijn levensgeluk. Ik voel me niet prettig, niet ontspannen, durf niet mezelf te zijn en als ik er achteraf erachter kom, dan voel ik mij geschonden/aangetast.

Deze menselijke reactie rechtvaardigt een speciale plek voor privacy in zowel nationale wetgeving en in het verdrag van de rechten van de mens. Iedereen verdient de ruimte om een stukje voor zichzelf te hebben, waarin ze zelf bepalen met wie ze wat delen. Dat stukje geeft ons mensen een stuk meer welzijn.

Maar mensen zetten zelf dingen op internet!
Ja en mensen geven ook geld uit. Toch bestaat diefstal. Als jij een foto met persoon x deelt, dan moet je erop vertrouwen dat alleen persoon x het ziet. Als je 3 foto’s van jezelf op het internet zet, dan kan jij nog beslissen om foto 4 en 5 niet met de wereld te delen.

Willen we echte privacy of de illusie van privacy?
Privacy als recht is altijd een bijzonder recht, omdat het geschonden kan worden zonder jouw medeweten. De geheime diensten kunnen het ook stiekem doen (zoals NSA). In dat geval is dat negatieve gevoel er niet.

Voor sommige mensen is dit een rechtvaardiging om privacy dan maar compleet te negeren. Als je deze case serieus neemt, dan zou je dit logisch door moeten trekken en zeggen dat alle gevallen van privacyschending niet serieus genomen moeten worden als we voldoende aan kunnen nemen dat niemand erachter kwam. Dus ook de privacyschending van de buurman die de camera’s in je woning voldoende verborg dat de kans op ontdekking nihil was. Sterker nog, als je enkel privacyschending slecht vindt vanwege het nare gevoel dat mensen hebben als ze erachter komen, dan is het immoreel te vertellen dat ze bespied worden door de buurman. Jij bezorgt ze dat nare gevoel! Ik breng deze case om duidelijk te maken dat deze rechtvaardiging totaal niet strookt met de meeste mensen hun eigen intuïtie.

Zelf vind ik een sterkere case dat jij in plaats van het beoordelen van “menselijk geluk”, “menselijke doelen” als belangrijkste maatstaf neemt. Hiermee neem je mensen echt serieus in hun mens zijn. Het is niet aan de politiek om te beoordelen dat ik een illusie wil. Veel mensen willen de werkelijkheid weten ook al voelt het naar. Voor veel mensen is gelukkig zijn niet het enige wat telt en hebben we meer doelen in het leven. In het bepalen wat belangrijk is voor jou, is niemand hoger dan een ander. Het is onlogisch om voor mensen te bepalen dat ze niet echt privacy willen, maar alleen de illusie van...

Dus streven naar echte privacy.

Privacy vs veiligheid
Hoewel privacy belangrijk is, is veiligheid natuurlijk ook belangrijk. Gelukkig zijn we tegenwoordig behoorlijk veilig. Een wet die privacy schendt moet dus behoorlijk wat mensenlevens redden om privacy op te geven.

Toch even activistisch
Als we privacy als recht zien, dan is het logisch om concreet bewijs te verlangen. We geven immers niet zomaar een recht op. Bij de sleepnet ontbreekt dit bewijs. Sterker nog, in Nederland zijn er geen cases van aanslagen met doden waarvan we denken dat de sleepnet het had kunnen voorkomen. We geven dus, gegarandeerd, een hele hoop privacy op, tegenover een ‘heel misschien’ beschermt dit ons een heel klein beetje. Onze privacy is meer waard dan dat.

Afweging met de sleepnet
- Terrorisme is geen grote doodsoorzaak in Nederland.
- Er zijn nog enorm veel manieren om levens te redden zonder rechten te schenden. Denk aan onderzoeken naar medicatie tegen hartziektes.
- Vrijwel alle terroristische aanslagen die gedaan waren zijn gedaan door mensen die al onder toezicht waren. We kunnen dus voortbouwen op onze huidige middelen.
- Als we echt denken dat privacy wel opgegeven moet worden, kan dit wel met een hoop meer toezicht. Op dit moment ontbreekt dat. We kunnen er bij de praktische uitvoering er niet vanuit kunnen gaan dat de afweging (privacy vs veiligheid) goed gemaakt wordt.

De rechtvaardiging “we gaan x aantal mensenlevens redden, ten koste van privacy”, bestaat dus niet.

Standaard donor, helemaal zo gek nog niet

Door 11supplier op zaterdag 17 september 2016 23:40 - Reacties (34)
Categorie: -, Views: 4.586

De wet is door de Tweede Kamer, Pechtold moest huilen en heel Nederland is op zijn kop. Hoe durven ze ons zo onze keuze af te pakken!?

Het zal je vast niet ontgaan zijn. Er is een nieuwe wet door de Tweede Kamer waarmee iedereen die geen voorkeur heeft uitgesproken over donorschap automatisch donor wordt (bron)

Verontwaardiging
Tegenstanders zijn woedend. Geenstijl spreekt van een ‘fundamentele fout’ (bron). Ze verdedigen “…Het poepsimpele principe van orgaandonatie is dat het ten allen tijde een vrije keuze moet zijn om je organen af te (willen) staan…”. De Telegraaf noemt het “lijkenpikkerij ”(bron) en de Volkskrant spreekt van de overheid die zomaar jouw lichaam afpakt (bron). Maar gebeurt dat ook?

Vrije keuze
Voor een volledige analyse moet je de alternatieven afwegen. Heb je ervoor gekozen om begraven te worden en door ongedierte opgegeten te worden? Of heb je ervoor gekozen om verbrand te worden? Als jij niet hebt aangegeven of je donor bent of niet, dan heb je die keuze nooit gemaakt.
Mag “de overheid” jou dan zomaar begraven? Je hebt toch wilsbeschikking? Discussie is eigenlijk niet mogelijk. Lijken op straat laten liggen is geen optie en zelfs als je dat zou doen, dan is dat ook een keuze. Er is geen alternatief. Als de overheid dan een keuze moet maken, dan is het logisch er net zoveel rekening mee te houden dat iemand het mogelijk enorm bezwaarlijk had gevonden als zijn levenloze lichaam aan ongedierte werd gevoerd (bij begraven) of verbrand. Van de mensen die geen keuze hebben doorgegeven zal vast een groot deel het verschrikkelijk vinden als hun goede hart verbrand wordt, terwijl het iemands leven had kunnen redden. Mogenlijk hadden ze er nooit over nagedacht of vonden ze het teveel moeite/moeilijk om in te vullen.

Nieuw is eng
De oude situatie is enkel gewoonte. Begraven is normaal dus dat kan zonder toestemming, doneren is nieuw en daar is toestemming voor nodig. Hier zit helemaal geen principieel punt achter. Als je niet weet wat iemand wilt, dan is de standaardoptie cremeren net zo legitiem als doneren. Misschien had je het fout... maar dat is niet uniek aan donatie. Dit hoort bij alle handelingen die je uitvoert bij iemand die dood is. Zowel begraven/cremeren/doneren kan je mis hebben. Dus waarom zullen we dan niet als iemand het niet doorgeeft ervan uitgaan dat iemand liever een mensenleven had gered of verbeterd, dan dat iemand ondergronds opgegeten wou worden door ongedierte?

De 'default' optie
Hiermee wil ik niet zeggen dat het hiermee klaar is. Je kan een hele lange discussie hebben over wat de 'default' optie is voor iemand die doodgaat zonder donorcodicil. Dit is nu niet het debat wat gevoerd wordt. Het zou niet moeten gaan over 'wel/niet' zelfbesschikkingsrecht, maar wat de interpretatie is van iemand die geen keuze maakt. Dat is wat mij het meest stoort aan al die artikelen en politici die tegen zijn. Ze doen alsof ze opkomen voor principes, maar komen niet verder dan het is misschien onprettig om nee in te vullen. Dat is geen rechtvaardiging, het is ook onprettig ja in te vullen. Met je dood bezig zijn is nooit leuk en zeker geen rechtvaardiging die potentieel mensenlevens kost. Laten we voortaan lekker morele verontwaardiging hebben over dingen die er echt toe doen.

Er is genoeg... helaas...

Trouwens, als je nou gebruik wilt maken van dat zelfbeschikkingsrecht. Het kan met DigiD en kost 1 minuut https://www.donorregister.nl/.

Oekraïne, what to do…

Door 11supplier op dinsdag 5 april 2016 15:41 - Reacties (40)
Categorie: -, Views: 5.025

Oekraïne, what to do…

Veel mensen twijfelen nog wat ze gaan stemmen. Dit terwijl het verdrag volgens mij voor de “goed geïnformeerde burger” zo klaar als een klontje is. Er staat geen controversiële dingen in en de meeste discussie is over zaken die niet in het verdrag staan.

Daarom even kort
Wat staat in het verdrag
1. Het verdrag maakt handel tussen Oekraïne en de rest van Europa makkelijker (verwijdert tarieven, harmoniseert de standaarden)
2. Oekraïne neemt wet en regelgeving van Europa omtrent hun financiële instellingen/corrupte etc. over. Europa adviseert hierover.

Wat staat niet in het verdrag
3. Oekraïne krijgt geen geld. Ze hadden al recht op Europese subsidies, dat verandert niet
4. Oekraïne krijgt geen versoepeling van de visa. Dit wordt los onderhandeld.
5. Oekraïne wordt niet lid van de EU. Dit zit ook niet in de planning.

Punten die er niet in staan
Wat je misschien al opvalt is dat het (voornamelijk rechtse) NEE-kamp zich grotendeels baseert op punten 3 t/m 5. Dit staat niet in het verdrag dus bij je beslissing kan je dit buiten beschouwing laten.

Andere afwegingen
Rusland is geen partij in deze overeenkomst en zou niet de mogelijkheid moeten hebben het succes van Europa/ Oekraïne te saboteren. In Oekraïne is duidelijk een meerderheid voor en staan er zelfs massaal mensen te wapperen met de Europese vlaggen. Dat Oekraïne behoorlijk corrupt is, is ook niet direct een reden om het verdrag niet te doen. Wij nemen immers geen regels van hun over en ze krijgen geen politieke invloed. Ze zijn enkel een handelspartner.

Wat er wel in staat
Mij lijkt punt 2 niet heel spannend. Ik zie geen bezwaren tegen Oekraïne die onze regels overneemt waardoor alleen de vraag of je voor handel met Oekraïne bent.

Kritiek over handel met Oekraïne komt voornamelijk uit de richting van de SP en de Partij van de Dieren. Het argument is min of meer hetzelfde: In Oekraïne zijn er lagere standaarden voor dierenrechten/minimum loon, waardoor Nederlandse boeren/arbeiders last hebben van oneerlijke concurrentie.

Het argument voor dierenrechten is niet heel sterk. Het verdrag zegt duidelijk dat Oekraïne op termijn de Europese standaarden moeten overnemen, maar ze krijgen een periode om dit te doen. Het zal op termijn dus beter zijn voor de dierenrechten (want laten we eerlijk zijn, zullen ze anders die verbeteringen wel invoeren?).

Dus blijft enkel over dat concurrentie vanuit Oekraïne oneerlijk is, want ze betalen daar lagere lonen. Dit is waar, maar vormt niet echt een nieuw probleem. We hebben al handelsvedragen met meerder landen waar het minimum loon beneden de 250 euro zit ( http://ec.europa.eu/euros..._per_month%29_YB15_II.png ). Productiewerk door ongeschoold personeel zullen we niet meer naar Nederland halen en hier hoeven we ook geen zorgen om te maken.

Waarom dan voor stemmen?
Voor mij is het heel simpel. Nederland is geen zelfvoorzienend land en is grotendeels afhankelijk van zijn handelsrelaties. Hoe meer handel, hoe beter het met Nederland gaat. Niet alleen omdat Rotterdam nog steeds de grootste haven van Europa heeft, maar ook omdat wij, waar wij goed in zijn, het liefst met de hele wereld willen delen (handel) en keuze willen hebben bij het binnenhalen van waar we niet goed in zijn. Handel is juist voor een klein land als Nederland belangrijk.
Hiernaast is dit een verdrag wat de Oekraïners graag willen. Zijn we echt zo hard dat we een groep mensen die graag met ons wil samenwerken zo afwijzen. Het lijkt me niet meer dan redelijk, na alles wat er is gebeurt de mensen uit Oekraïne uitzicht te geven op een betere toekomst.

Naar mijn idee zijn dit de belangrijkste overwegingen, maar ik ben benieuwd of ik iets gemist heb. Ik zie zelf geen echte bezwaren. Oekraïne is natuurlijk niet perfect, maar dit lijkt me geen voorwaarde om samen te werken.