Onthoud corona in de ZZP discussie

Door 11supplier op zaterdag 21 maart 2020 16:09 - Reacties (39)
Categorie: -, Views: 3.657

De ZZP’er betaald geen sociale verzekeringen. Vaak is hierover discussie geweest, maar de ZZP’er wilt zelf beslissen. Daarom ben je toch ZZP’er geworden?

ZZP Nederland is tegen verplichte:
- Pensioensopbouw
- Werkeloosheidsverzekering
- Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nou stoot dit mij al enigszins tegen de borst, omdat deze verzekeringen er ook voor zorgen dat de samenleving je minder hoeft te ondersteunen (je wentelt jouw risico af op de samenleving) en omdat het voor werknemers verplicht is. Hoe komt het dan we ervan uitgaan dat een werknemer niet zelf kan nadenken over verzekeringen en een ZZP’er wel? Veel werknemers kunnen hier prima zelf over nadenken en veel ZZP’ers hebben hier te weinig over nagedacht, maar enfin: De ZZP’er mag zelf beslissen over zijn risico en de werknemer niet.

Effect van economische crisis op werknemers en ZZP’ers
Nu krijgen we de coronacrisis en komt de economie stil te liggen. Voor de werknemer in loondienst is dit over het algemeen goed te overzien. De werknemer betaald je salaris gewoon door. De werknemer kan, als dit het niet red, werktijdverkorting aanvragen, je contract niet verlengen, ontslag aanvragen of gaat in het ergste geval failliet. In al die gevallen krijg je inkomen vanuit de WW (werkeloosheidswet). De meeste werknemers hebben recht voor een uitkering van tenminste 70% van je laatstverdiende loon voor 3 maanden. Je risico is dus grotendeels afgedekt.
De ZZP’er krijgt geen loon als er geen opdrachten zijn. Al die bovenstaande zaken heeft de ZZP’er niet. De ZZP’er zal dus zijn reserve moeten aanspreken en in het ergste geval een bijstandsuitkering aanvragen. Een bijstand is geen verzekering, maar een vangnet betaald van belastinggeld. De bijstand betaald alleen uit als je op geen enkele manier in je basisvoorzieningen kan voorzien zonder. Als je een partner hebt met inkomen, een erfenis, je huis kan opeten of eigen vermogen, dan moet je dat eerst aanspreken voordat je een bijstand kan krijgen. De bijstand is 70% van het minimumloon dus als je modaal verdient, dan ga je er hard op achteruit.

Hoe zit het met corona en verzekeringen
Corona is één van de vele redenen waarom er even minder of geen werk is. Werknemers zijn in deze situatie verzekerd met de WW en de ZZP’er heeft niks. Dat komt niet zomaar uit het niks. ZZP’ers lobbyen actief om geen sociale afdrachten te betalen en geen premies te betalen. Altijd is het argument dat de ZZP’er dat deze hier zelf over wil beslissen.
Het is daarom ook enorm opportunistisch van ZZP vertegenwoordigers om nu te roepen dat de ZZP’er ondersteuning moet worden. De ZZP’er wou hier toch zelf over nadenken? De ZZP’er had hier toch een buffer voor? Dat was toch de reden waarom ze ZZP’er waren geworden? Dat zijn ze nu plots allemaal vergeten en ze zijn gewoon zielige mensen die geen geld hebben. Ik vind het prima, maar zie dit als kleurbekenning. Als het goed gaat wil je geen premie betalen en als het slecht gaat toch een uitkering.

Dus hoe nu verder
Ik ben behoorlijk empathisch naar de ZZP’er. Je hebt veel schijnzelfstandige die hier nooit voor kozen, mateloze optimisten etc. Laten we eerlijk zijn; de ZZP’ers in Nederland zijn als groep onvoldoende voorbereid op een crisis. Laten we ze helpen, maar op een eerlijke manier. De ZZP’er verdient hulp in moeilijke situatie en we willen de ZZP’er niet in de steek laten. Juist daarom moeten zij meedoen met de sociale verzekeringen. Ook de ZZP’er moet meedoen met het sociale systeem waarin we allemaal maandelijks premie afdragen voor pensioen, arbeidsongeschiktheid en werkeloosheid. Hun inkomen gaat hierom achteruit, maar dit geld ook voor werknemers. Een werknemer in loondienst ontvangt ook minder salaris omdat ze mee doen met deze systemen.

De werknemer heeft betaald voor alle steun die zij nu ontvangen in de corona crisis. Ik gun de ZZP’er deze steun ook, maar laat de ZZP’er hier wel gewoon zijn eigen eerlijke bijdragen voor betalen.